wstecz

Sygnały świetlne.

Znak jest ustawiany w miejscach, gdzie sygnalizacja świetlna może nie być zawczasu widoczna, na przykład na skrzyżowaniach poza miastem lub w miastach, lub na drogach wylotowych i ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Znak ten jest stosowany:
przed każdą sygnalizacją świetną poza obszarem zabudowanym,
przed pierwszą sygnalizacją w obszarze zabudowanym,
jeżeli sygnalizatory do kierowania ruchem są umieszczone tylko nad jezdnią,
w każdym miejscu, gdzie sygnalizacji użyto do kierowania ruchem wahadłowym.