wstecz

Nabrzeże lub brzeg rzeki.

Znak ostrzega przed stromym nabrzeżem lub brzegiem rzeki.

Kiedy odcinek drogi prowadzi bezpośrednio do nabrzeża, albo biegnie wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego w odległości mniejszej niż 10 metrów, i nie ma tam zastosowanych barier ochronnych, ten znak ostrzega o takim niebezpieczeństwie.