wstecz

Spadające odłamki skalne.

Po minięciu tego znaku (zwłaszcza w górach), musisz uważać, bo ostrzega on o możliwości spadania na drogę, lub zalegania na niej odłamków skalnych.

W sytuacji podobnej jak na przykładzie, warto zwolnić i zachować szczególną ostrożność, bo taka „niespodzianka” może być zaraz za zakrętem!