wstecz

Spadające odłamki skalne.

Na pewnych odcinkach drogi (np. w górach) istnieje możliwość spadania na drogę, lub zalegania na drodze odłamków skalnych – ten znak ostrzega o takiej możliwości.

Trzeba (szczególnie w sytuacji podobnej jak na przykładzie, zwolnić i zachować szczególną ostrożność, bo ta „niespodzianka” może być zaraz za zakrętem!