wstecz

Rowerzyści.

Znak umieszczony zazwyczaj przed przejazdem dla rowerzystów, na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię, lub przez nią przejeżdżają.

Może też być ustawiany przed przejazdem, kiedy ten występuje na odcinku jezdni między skrzyżowaniami , albo gdy przejazd może nie być widoczny odpowiednio wcześnie.

Trzeba uważać, bo nie wszyscy rowerzyści znają i stosują się do zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu.

Zdarza się również – jak na tym przykładzie – że w chwili gdy kończy się ścieżka rowerowa, to rowerzyści są po prostu zmuszeni jechać inną częścią drogi. Są wprawdzie w takiej sytuacji włączającymi się do ruchu, ale dobrze jest, kiedy inni kierujący są o takiej możliwości ostrzegani!