wstecz

Stromy podjazd.

Ten znak również (podobnie jak znak A-22) jest ustawiany najczęściej w górzystym terenie i ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi, co najmniej 8% w terenie górskim, a na pozostałych drogach co najmniej 6%.

Znak jest stawiany także, kiedy wjazd na wzniesienie jest utrudniony ze względu na ostre zakręty lub zły stan nawierzchni.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia.

Warto powstrzymać się przed wyprzedzaniem, bo widoczność przed szczytem wzniesienia będzie poważnie ograniczona.