wstecz

Boczny wiatr.

Jadąc drogą, czasem natknąć się można na miejsca w których szczególnie silnie wieje wiatr. Znak ostrzega o takich właśnie miejscach, w których często występują silne boczne podmuchy wiatru.

Znakowi temu może towarzyszyć tzw. rękaw ustawiony w miejscu występujących podmuchów (jego symbol jest widoczny na znaku), ułatwiający zorientowanie się jaka jest siła wiatru w danej chwili i z której strony wieje.

Uprzedzanie o możliwości bocznych podmuchów jest szczególnie istotne w porze nocnej, kiedy kierującemu pojazdem nie zawsze łatwo zorientować się, że zbliża się do miejsca, w którym podmuchy wiatru są szczególnie silne, np. do miejsca, gdzie kończy się las.

Ostrzeżenie wyrażane tym znakiem jest też pomocne kierującym motocyklami i lekkimi samochodami, którzy powinni zwłaszcza ograniczyć prędkość, zbliżając się do tak oznakowanego miejsca.