wstecz

Zwierzęta dzikie.

Znak ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich, które mogą przecinać drogę zmierzając np. do wodopoju.

Trzeba obserwować zarówno samą drogę, jak i jej otoczenie, ponieważ zwierzęta mogą nieoczekiwanie znaleźć się na drodze: wbiegać na nią, lub na niej przebywać.

Należy zachować szczególną ostrożność i umiarkowaną prędkość głównie podczas jazdy w porze nocnej, kiedy w światłach reflektorów jest widoczna tylko jezdnia, a ponadto dostrzeżenie nieruchomego zwierzęcia na jezdni często nie jest łatwe.