wstecz

Zwierzęta dzikie.

Po minięciu takiego znaku, musisz uważać, bo może się zdarzyć, że napotkasz na drodze dzikie zwierzęta, które mogą przecinać jezdnię zmierzając np. do wodopoju.

Uważnie obserwuj nie tylko drogę, ale też jej otoczenie, ponieważ zwierzęta mogą nieoczekiwanie znaleźć się na drodze: wbiegać na nią, lub na niej przebywać.

Zachowaj szczególną ostrożność i umiarkowaną prędkość, zwłaszcza kiedy jedziesz nocą, kiedy w światłach reflektorów jest widoczna tylko jezdnia, a ponadto dostrzeżenie nieruchomego zwierzęcia na jezdni często nie jest łatwe.