wstecz

Zwierzęta gospodarskie.

Ten znak ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich. Stosowany jest do oznaczania miejsc, w których odbywa się regularny przepęd zwierząt wzdłuż, lub w poprzek drogi. Ustawiany jest przy ośrodkach hodowlanych, pastwiskach itp.

Po minięciu tego znaku, kierujący pojazdem powinien zwolnić i uważać, ponieważ osoby nadzorujące nie zawsze potrafią nad pędzonymi zwierzętami zapanować. Może to spowodować niebezpieczeństwo lub utrudnienie ruchu.

Na ilustracji widać, że znak ostrzega przed zwierzętami w określonych godzinach – właśnie wtedy są pędzone na pastwiska i z powrotem.