wstecz

Dzieci.

Na drodze, która jest szczególnie uczęszczana przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat ustawia się taki znak, który ostrzega o miejscu w którym można natknąć się na dzieci, lub o bliskości takiego miejsca.

Znak ten powinien szczególnie uczulać uwagę kierujących pojazdami samochodowymi, gdyż ostrzega o niebezpieczeństwie, które może być spowodowane przez dzieci, czyli uczestników ruchu nie zawsze zdających sobie sprawę z niebezpieczeństwa, lub łatwo zapominających o nim, a czasem wręcz je lekceważących.

Jest umieszczany w pobliżu szkół podstawowych, oraz placówek prowadzących zajęcia z dziećmi, terenów zabaw itp., czyli w takich miejscach, gdzie pojawiające się dzieci na drodze są częstym zjawiskiem. Można również spotkać taki znak namalowany na jezdni.