wstecz

Przejście dla pieszych.

Kiedy wolno na drodze jechać szybciej niż 50 km/h i nie ma sygnalizacji świetlnej, to w pewnej odległości przed przejściem dla pieszych ustawiany jest ten znak.

Ustawia się go również przed wyznaczonym przejściem dla pieszych poza skrzyżowaniami, wówczas, kiedy takie przejście może nie być wcześniej dostatecznie widoczne dla kierujących pojazdami.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu, oraz temu, który wchodzi na to przejście.

Ponadto kierującemu pojazdem zabrania się:
  wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem przejść, na których ruch jest kierowany,
  omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
  jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.