wstecz

Ruchomy most.

Znak ostrzega o wjeździe na czynny most zwodzony lub obrotowy.

Kierujący, zwłaszcza pojazdami jednośladowymi, powinni zwracać uwagę na ewentualne nierówności jezdni w miejscu, w którym ruchomy most łączy się z jezdnią stałą, lub w którym stykają się ruchome części mostu, i odpowiednio ograniczyć prędkość.

Wcześniej mogą być również ustawione znaki ograniczające ruch na moście lub przed nim, np. zakazujące wyprzedzania, ograniczające prędkość, lub masę pojazdu dopuszczonego do przejazdu.

Przed mostem powinna być zainstalowana sygnalizacja świetlna do nadawania co najmniej sygnału czerwonego.