14

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Gdzie jeździć?

10 pytań, na które odpowiedź znajdziesz na tej stronie

1. Po minięciu tego znaku rowerzysta musi włączyć się do ruchu.
2. Rowerzysta może poruszać się wyłącznie poboczem.
3. Wolno czasem jechać obok innego rowerzysty.
4. Taki znak oznacza, że na całej tej drodze pierwszeństwo mają piesi.
5. Kiedy brak jest drogi dla rowerów, to trzeba jeździć po chodnikach.
6. Śluza rowerowa służy do parkowania rowerów.
7. Ten znak oznacza przejazd dla rowerzystów.
8. Ten znak oznacza zakaz wjazdu rowerów.
9. Rowerzysta może czasem jechać po jezdni.
10. Dopuszczalna jest czasami jazda środkiem pasa ruchu.

Średni wynik to 70%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz