1

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Gdzie jeździć?

10 pytań, na które odpowiedź znajdziesz na tej stronie

1. Taki znak oznacza, że na całej tej drodze pierwszeństwo mają piesi.
2. Kiedy brak jest drogi dla rowerów, to trzeba jeździć po chodnikach.
3. Rowerzysta może poruszać się wyłącznie poboczem.
4. Wolno czasem jechać obok innego rowerzysty.
5. Śluza rowerowa służy do parkowania rowerów.
6. Ten znak oznacza przejazd dla rowerzystów.
7. Dopuszczalna jest czasami jazda środkiem pasa ruchu.
8. Po minięciu tego znaku rowerzysta musi włączyć się do ruchu.
9. Ten znak oznacza zakaz wjazdu rowerów.
10. Rowerzysta może czasem jechać po jezdni.

Średni wynik to 35%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz