1

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Znaki wskazujące kierunek jazdy

1. Ten znak nakazuje:
2. Tabliczka pod znakami ostrzegawczymi wskazuje że:
3. Znak ten oznacza zakaz:
4. Ten znak oznacza:
5. Widząc taki znak:
6. Ten znak oznacza:
7. Przedstawiony znak oznacza, że:
8. Ten znak oznacza że:
9. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi do Ciebie tyłem, to:
10. W przedstawionej sytuacji:

Średni wynik to 27%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz