0

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Znaki przy skrzyżowaniach

1. Widząc takie znaki:
2. Widząc takie znaki, rowerzysta:
3. Ten znak:
4. Ta niebieska tabliczka pod znakiem zakazu:
5. Taka tabliczka pod znakiem D-1, oznacza:
6. Widoczna pod znakiem ostrzegawczym tabliczka:
7. Ten znak oznacza:
8. Ten znak oznacza:
9. Na tak oznakowanym skrzyżowaniu, pierwszeństwo przejazdu mają:
10. Widząc takie znaki, rowerzysta:

Średni wynik to 0%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz