239

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Znaki zakazu tabliczki

1. Ten znak oznacza:
2. Ten znak oznacza:
3. Ten znak oznacza zakaz:
4. Po minięciu tego znaku:
5. Po zatrzymaniu pojazdu przed tym znakiem, kierujący:
6. Zakaz ruchu pieszych obowiązuje:
7. Ten znak oznacza:
8. To jest znak z grupy:
9. Ten znak oznacza:
10. Ten znak oznacza, że:

Średni wynik to 28%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz