9

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Wybierz właściwy znak

Spośród przedstawionych trzech znaków, wybierz jeden - pasujący do opisu. Każdy test zawiera 10 pytań z 36 zawartych w bazie - i dlatego każdy test będzie inny.
Powodzenia!
Który znak ostrzega przed ostrym zakrętem?
Który znak nie dotyczy skrzyżowań?
Który znak jest z grupy znaków informacyjnych?
Który znak zabrania jazdy prosto?
Który znak zabrania wjazdu?
Który znak wskazuje miejsce przejścia dla pieszych?
Który znak nie zabrania zawracania?
Który znak jest z grupy informacyjnych?
Który znak wskazuje na skrzyżowanie równorzędne?
Który znak oznacza koniec strefy zamieszkania?

Średni wynik to 65%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz