0

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Wybierz właściwy znak

Spośród przedstawionych trzech znaków, wybierz jeden - pasujący do opisu. Każdy test zawiera 10 pytań z 36 zawartych w bazie - i dlatego każdy test będzie inny.
Powodzenia!
Który znak zabrania skrętu w lewo?
Który znak informuje Cię, że masz pierwszeństwo?
Który znak ostrzega przed rowerzystami?
Który znak jest z grupy znaków informacyjnych?
Który znak nie jest znakiem ostrzegawczym?
Który znak ostrzega przed dziećmi?
Który znak wskazuje, że masz pierwszeństwo?
Który znak ostrzega przed rowerzystami?
Który znak nie należy do znaków informacyjnych?
Który znak oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami?

Średni wynik to 0%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz