388

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Znaki nakazu - tabliczki

1. Widząc ten znak, rowerzysta:
2. Po minięciu tego znaku:
3. Ten znak, to:
4. Ten znak nakazu wskazuje:
5. Ten znak oznacza, że:
6. Widząc taki znak drogowy, rowerzysta:
7. Ten znak, to:
8. Kiedy widzisz tylko ten znak, to znaczy, że na skrzyżowaniu:
9. Ten symbol oznacza:
10. Ten znak oznacza, że:

Średni wynik to 60%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz