547

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Znaki informacyjne - tabliczki

1. Kiedy miniesz ten znak:
2. Ten znak oznacza, że:
3. Kiedy widzisz ten znak, to:
4. Znak informuje, że:
5. Ten znak oznacza dla kierującego, że:
6. Za tym znakiem:
7. Ten znak informuje, że:
8. Po minięciu tego znaku:
9. Ten znak:
10. Ten znak oznacza:

Średni wynik to 60%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz