750

Czas na rozwiązanie testu to 30 minut.

Czas minął!


Test nr. 7

Jeśli nie chcesz odpowiadać na pytania testu po kolei, to:

kółko zielone - dobra odpowiedź;
kółko czerwone - zła odpowiedź;
czerwona obwódka - kolejne wolne pytanie;
szara obwódka - aktualne pytanie;
po odpowiedzi na wszystkie pytania, kliknij na kółko z numerem 25, żeby sprawdzić test.
P O W O D Z E N I A
1. Ten znak nakazuje:
2. W tej sytuacji, kierujący hulajnogą:
3. Widoczny na zdjęciu rowerzysta:
4. Na tym skrzyżowaniu:
5. Rower nie musi być wyposażony w:
6. W przedstawionej tutaj sytuacji:
7. W tej sytuacji rowerzystka:
8. Nie wolno omijać:
9. Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:
10. W tej sytuacji:
11. Rower, to pojazd który:
12. Te znaki:
13. Ten znak oznacza:
14. Kolejność przejazdu w tej sytuacji to:
15. Ten znak to:
16. Który z tych znaków ostrzega przed rowerzystami?
17. Korzystając z deskorolki bez napędu:
18. Ten znak namalowany na jezdni oznacza:
19. Widoczny na zdjęciu rowerzysta:
20. Piesi, którzy już przechodzą po wyznaczonym przejściu dla pieszych:
21. W tej sytuacji:
22. Takie znaki oznaczają, że:
23. Kiedy skończy się wyświetlać kolor czerwony, to następny będzie kolor:
24. Ten znak to:
25. Jadąc na hulajnodze elektrycznej:

Średni wynik to 37%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz

WSTECZ