96

Czas na rozwiązanie testu to 30 minut.

Czas minął!


Test nr. 19

Jeśli nie chcesz odpowiadać na pytania testu po kolei, to:

kółko zielone - dobra odpowiedź;
kółko czerwone - zła odpowiedź;
czerwona obwódka - kolejne wolne pytanie;
szara obwódka - aktualne pytanie;
po odpowiedzi na wszystkie pytania, kliknij na kółko z numerem 25, żeby sprawdzić test.
P O W O D Z E N I A
1. Ten chłopiec jadący na segwayu:
2. W takiej sytuacji rowerzysta pojedzie jako:
3. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
4. W tej sytuacji:
5. W przedstawionej sytuacji:
6. W całej strefie zamieszkania prędkość jest ograniczona do:
7. W tej sytuacji, rowerzystka:
8. Wyprzedzanie rowerzysty na skrzyżowaniu jest:
9. Przy takich znakach:
10. Umieszczony tutaj znak:
11. Widząc ten znak:
12. Rowerzyście zabrania się:

13. Który znak informuje Cię o tym, że masz pierwszeństwo?

14. Sygnał ten oznacza:
15. Ta namalowana na jezdni podwójna linia ciągła:
16. Pieszemu nie wolno:
17. Kiedy komuś leci krew z nosa, to należy:
18. Policjant stojący na skrzyżowaniu przodem do Ciebie:
19. Jadąc na wrotkach:
20. W tej sytuacji:
21. W tej sytuacji:
22. Do obowiązkowego wyposażenia roweru zalicza się:
23. Widząc ten znak:
24. Chodnik lub ścieżka dla pieszych, to część składowa:
25. Rowerzyście wolno korzystać z chodnika:

Średni wynik to 40%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz

WSTECZ