12

Czas na rozwiązanie testu to 30 minut.

Czas minął!


Test nr. 19

Jeśli nie chcesz odpowiadać na pytania testu po kolei, to:

kółko zielone - dobra odpowiedź;
kółko czerwone - zła odpowiedź;
czerwona obwódka - kolejne wolne pytanie;
szara obwódka - aktualne pytanie;
po odpowiedzi na wszystkie pytania, kliknij na kółko z numerem 25, żeby sprawdzić test.
P O W O D Z E N I A
1. Policjant stojący na skrzyżowaniu przodem do Ciebie:
2. Kiedy komuś leci krew z nosa, to należy:
3. Widząc ten znak:
4. Chodnik lub ścieżka dla pieszych, to część składowa:
5. Wyprzedzanie rowerzysty na skrzyżowaniu jest:
6. Przy takich znakach:
7. Rowerzyście wolno korzystać z chodnika:
8. W tej sytuacji:
9. Sygnał ten oznacza:
10. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
11. Umieszczony tutaj znak:
12. Pieszemu nie wolno:

13. Który znak informuje Cię o tym, że masz pierwszeństwo?

14. Jadąc na wrotkach:
15. W tej sytuacji:
16. 15-letniemu rowerzyście zabrania się:
17. W całej strefie zamieszkania prędkość jest ograniczona do:
18. Do obowiązkowego wyposażenia roweru zalicza się:
19. W takiej sytuacji rowerzysta pojedzie jako:
20. Ta namalowana na jezdni podwójna linia ciągła:
21. W przedstawionej sytuacji:
22. W tej sytuacji:
23. Widząc ten znak:
24. Ten chłopiec jadący na segwayu:
25. W tej sytuacji, rowerzystka:

Średni wynik to 30%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz