386

Czas na rozwiązanie testu to 30 minut.

Czas minął!


Test nr. 17

Jeśli nie chcesz odpowiadać na pytania testu po kolei, to:

kółko zielone - dobra odpowiedź;
kółko czerwone - zła odpowiedź;
czerwona obwódka - kolejne wolne pytanie;
szara obwódka - aktualne pytanie;
po odpowiedzi na wszystkie pytania, kliknij na kółko z numerem 25, żeby sprawdzić test.
P O W O D Z E N I A
1. W tej sytuacji:
2. Policjant który stoi z podniesioną ręką na skrzyżowaniu:
3. Który znak ostrzega o utrudnieniu w ruchu?
4. Ten znak zakazu:
5. W przedstawionej sytuacji, rowerzystka:
6. Do obowiązkowego wyposażenia roweru należy m.in.:
7. W tej sytuacji:
8. Na tym skrzyżowaniu:
9. Na przejeździe dla rowerów, rowerzyście zabrania się:
10. Ten rowerzysta:
11. W którym kierunku możesz jechać, jeżeli na drodze znajduje się ten znak:
12. Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
13. W tej sytuacji, widoczny na zdjęciu rowerzysta:
14. W tej sytuacji rowerzysta pojedzie:
15. Znak ten:
16. Pas ruchu na jezdni, jest przeznaczony do:
17. Ten namalowany na jezdni znak oznacza:
18. W tej sytuacji mężczyzna:
19. Który pojazd nie jest włączającym się do ruchu?
20. Jadąc na takiej hulajnodze:
21. Widząc ten sygnał, kierujący:
22. Jesteś pierwszą osobą na miejscu wypadku. Co robisz?
23. W przedstawionej sytuacji:
24. Ten znak drogowy:
25. Przechodzenie przez jezdnię w innych miejscach niż wyznaczone, jest:

Średni wynik to 32%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz

WSTECZ