15

Czas na rozwiązanie testu to 30 minut.

Czas minął!


Test nr. 16

Jeśli nie chcesz odpowiadać na pytania testu po kolei, to:

kółko zielone - dobra odpowiedź;
kółko czerwone - zła odpowiedź;
czerwona obwódka - kolejne wolne pytanie;
szara obwódka - aktualne pytanie;
po odpowiedzi na wszystkie pytania, kliknij na kółko z numerem 25, żeby sprawdzić test.
P O W O D Z E N I A
1. W tej sytuacji, przy takim ograniczeniu prędkości:
2. Tradycyjną deskorolką (bez napędu):
3. Na jezdni o małym natężeniu ruchu, przy dobrej widoczności:
4. Uszkodzona (lub wyłączona) sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu:
5. Na tym skrzyżowaniu:
6. W tej sytuacji:
7. W strefie zamieszkania, rowerzysta:
8. Jedną z przyczyn niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadku jest:
9. Policjant stojący do Ciebie bokiem na skrzyżowaniu:
10. Obowiązkowe wyposażenie roweru powinno obejmować:
11. Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
12. Pierwszą czynnością, zanim wykonasz skręt w lewo, jest:
13. Na tym skrzyżowaniu:
14. Znak ten oznacza zakaz:
15. Rowerzyście nie wolno:
16. Rowerzyście, który jest wyprzedzany przez inny pojazd, zabrania się:
17. Pieszemu zabrania się:
18. Który znak oznacza drogę jednokierunkową?
19. Widząc ten znak:
20. Wolno jest czasem jechać na rowerze po chodniku:
21. W tej sytuacji:
22. Widzisz przed sobą ten znak ustawiony przed skrzyżowaniem, to:
23. W ten sposób wyznacza się na jezdni:
24. Ruch prawostronny obowiązuje:
25. W tej sytuacji rowerzysta pojedzie:

Średni wynik to 48%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz