142

Czas na rozwiązanie testu to 30 minut.

Czas minął!


Test nr. 12

Jeśli nie chcesz odpowiadać na pytania testu po kolei, to:

kółko zielone - dobra odpowiedź;
kółko czerwone - zła odpowiedź;
czerwona obwódka - kolejne wolne pytanie;
szara obwódka - aktualne pytanie;
po odpowiedzi na wszystkie pytania, kliknij na kółko z numerem 25, żeby sprawdzić test.
P O W O D Z E N I A
1. Osoba dorosła i dziecko do lat 10, jadące na rowerach:
2. W strefie zamieszkania:
3. Po tym, jak przed chwilą przejechał pociąg, rowerzysta:
4. Rowerzyści mogą wyprzedzać samochody na jezdni z ich prawej strony:
5. Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:
6. W przypadku poparzenia dłoni należy:
7. Ten okrągły, niebieski znak, to:
8. Na takiej deskorolce elektrycznej:
9. Na tym skrzyżowaniu:
10. W tej sytuacji:
11. Kiedy rowerzysta jest wyprzedzany, to:
12. Sygnał ten oznacza:
13. W przedstawionej sytuacji kolejność przejazdu to:
14. W tej sytuacji:
15. Jadąc na tradycyjnej hulajnodze w strefie zamieszkania:
16. Jadąc wzdłuż po chodniku, rowerzysta:
17. Ten znak ostrzega o:
18. Namalowany na jezdni znak oznacza, że jest to:
19. Który z tych znaków nie należy do znaków informacyjnych?
20. Jeżeli na drodze umieszczone są te znaki, to:
21. Poza obszarem zabudowanym, po zmroku, należy nosić elementy odblaskowe:
22. Rowerzyście, na przejeździe rowerowym nie wolno:
23. W przedstawionej sytuacji:
24. Znak ten oznacza:
25. Wolno przejechać przez skrzyżowanie z sygnalizacją na którym policjant kieruje ruchem, jeśli:

Średni wynik to 32%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz

WSTECZ