22

Czas na rozwiązanie testu to 30 minut.

Czas minął!


Test nr. 12

Jeśli nie chcesz odpowiadać na pytania testu po kolei, to:

kółko zielone - dobra odpowiedź;
kółko czerwone - zła odpowiedź;
czerwona obwódka - kolejne wolne pytanie;
szara obwódka - aktualne pytanie;
po odpowiedzi na wszystkie pytania, kliknij na kółko z numerem 25, żeby sprawdzić test.
P O W O D Z E N I A
1. Wolno przejechać przez skrzyżowanie z sygnalizacją na którym policjant kieruje ruchem, jeśli:
2. W przedstawionej sytuacji kolejność przejazdu to:
3. Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:
4. Rowerzyście, na przejeździe rowerowym nie wolno:
5. Poza obszarem zabudowanym, po zmroku, należy nosić elementy odblaskowe:
6. Na tym skrzyżowaniu:
7. Jadąc na tradycyjnej hulajnodze w strefie zamieszkania:
8. Jeżeli na drodze umieszczone są te znaki, to:
9. W strefie zamieszkania:
10. Na takiej deskorolce elektrycznej:
11. Kiedy rowerzysta jest wyprzedzany, to:
12. Rowerzyści mogą wyprzedzać samochody na jezdni z ich prawej strony:
13. Namalowany na jezdni znak oznacza, że jest to:
14. Ten znak ostrzega o:
15. W tej sytuacji:
16. Sygnał ten oznacza:
17. Ten okrągły, niebieski znak, to:
18. W przypadku poparzenia dłoni należy:
19. Znak ten oznacza:
20. Osoba dorosła i dziecko do lat 10, jadące na rowerach:
21. Który z tych znaków nie należy do znaków informacyjnych?
22. Jadąc wzdłuż po chodniku, rowerzysta:
23. Po tym, jak przed chwilą przejechał pociąg, rowerzysta:
24. W tej sytuacji:
25. W przedstawionej sytuacji:

Średni wynik to 27%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz