15

Czas na rozwiązanie testu to 30 minut.

Czas minął!


Test nr. 11

Jeśli nie chcesz odpowiadać na pytania testu po kolei, to:

kółko zielone - dobra odpowiedź;
kółko czerwone - zła odpowiedź;
czerwona obwódka - kolejne wolne pytanie;
szara obwódka - aktualne pytanie;
po odpowiedzi na wszystkie pytania, kliknij na kółko z numerem 25, żeby sprawdzić test.
P O W O D Z E N I A
1. Gdy na przejściu dla pieszych wyświetlany jest sygnał zielony, to pieszy:
2. Taka jazda na rowerze jest:
3. Jadąc na takim jednokołowcu musisz pamiętać, że:
4. Zanim zaczniesz wyprzedzać, to musisz upewnić się, że:
5. Jeśli obok jezdni jest wyznaczona równoległa droga dla rowerów, to rowerzyście:
6. W takiej sytuacji:
7. Jazda na hulajnodze elektrycznej jest:
8. W tej sytuacji:
9. Taka jazda rowerzysty po chodniku jest:
10. Widząc te znaki kierujący pojazdem:
11. Jadąc na rowerze i widząc te znaki ustawione przed skrzyżowaniem:
12. Rowerzysta może wyprzedzić pojazd, który zwalnia i sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo:
13. Kolejność przejazdu w takiej sytuacji, to:
14. Widząc ten znak przed zwężeniem i nadjeżdżający z przeciwka pojazd, rowerzysta:
15. Widoczny na samej górze znak, ostrzega o:
16. Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu to:
17. Piesi idący po jezdni są zobowiązani iść:
18. Ten znak informuje, że wyznaczone na jezdni przejście dla pieszych znajduje się:
19. Obowiązkowe czerwone światło odblaskowe z tyłu roweru, nie może mieć kształtu:
20. Który z tych znaków poziomych malowanych na jezdni, nie dotyczy skrzyżowania?
21. Takie przewożenie drugiej osoby na rowerze jest:
22. Omdlenie mija najszybciej, gdy poszkodowany:
23. Na tym skrzyżowaniu:
24. Zasada ruchu prawostronnego polega na tym, że rowerzysta powinien jechać:
25. Takie linie namalowane na jezdni (oznaczone czerwoną strzałką) to:

Średni wynik to 27%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz