1100

Czas na rozwiązanie testu to 30 minut.

Czas minął!


Test nr. 4

Jeśli nie chcesz odpowiadać na pytania testu po kolei, to:

kółko zielone - dobra odpowiedź;
kółko czerwone - zła odpowiedź;
czerwona obwódka - kolejne wolne pytanie;
szara obwódka - aktualne pytanie;
po odpowiedzi na wszystkie pytania, kliknij na kółko z numerem 25, żeby sprawdzić test.
P O W O D Z E N I A
1. Jazda na takim jednokołowcu:
2. Ten znak oznacza że:
3. Po minięciu tego znaku:
4. Widoczny na zdjęciu rowerzysta:
5. Rower nie musi być obowiązkowo wyposażony w:
6. Pieszy, który chce przejść przez jezdnię na pasach:
7. Policjant stojący do Ciebie tyłem z podniesioną ręką na skrzyżowaniu, oznacza:
8. W tej sytuacji, rowerzysta pojedzie:
9. Dziewczynka, która na tym skrzyżowaniu chce skręcić w lewo:
10. Taki znak namalowany na jezdni:
11. Taka tabliczka umieszczona pod znakiem zakazu wjazdu oznacza, że:
12. W tej sytuacji:
13. Taka jazda po chodniku opiekunki i dziecka na rowerze jest:
14. Ten znak oznacza, że na najbliższym skrzyżowaniu:
15. Taka strzałka na sygnalizatorze:
16. Jazda rowerem po chodniku, jest:
17. W tej sytuacji, ci dwaj rowerzyści:
18. W tej sytuacji:
19. Korzystanie z telefonu komórkowego w taki sposób jak na ilustracji, jest:
20. Rowerzysta w tej sytuacji:
21. Ten znak oznacza:
22. W razie urazu oka należy:
23. W tej sytuacji, rowerzysta:
24. Który ze znaków informuje o pierwszeństwie na zwężonym odcinku drogi?
25. Jazda hulajnogą elektryczną po chodniku jest:

Średni wynik to 38%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz

WSTECZ