256

Czas na rozwiązanie testu to 30 minut.

Czas minął!


Test nr. 5

Jeśli nie chcesz odpowiadać na pytania testu po kolei, to:

kółko zielone - dobra odpowiedź;
kółko czerwone - zła odpowiedź;
czerwona obwódka - kolejne wolne pytanie;
szara obwódka - aktualne pytanie;
po odpowiedzi na wszystkie pytania, kliknij na kółko z numerem 25, żeby sprawdzić test.
P O W O D Z E N I A
1. Z przodu rower powinien mieć:
2. Ten znak oznacza:
3. Manewr zmiany pasa ruchu na jezdni o dwóch pasach ruchu, jest:
4. Światła sygnalizatora świetlnego wyświetlają się w następującej kolejności:
5. Ten znak ostrzega przed:
6. Policjant stojący do Ciebie bokiem z podniesioną ręką na skrzyżowaniu:
7. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie jako:
8. Za pieszego w ruchu drogowym uznaje się osobę:
9. Ten znak zabrania:
10. Widoczna na fotografii dziewczynka, ze zwykłą hulajnogą:
11. Który znak  zakazuje skrętu w prawo?
12. W tej sytuacji, kierujący hulajnogą elektryczną:
13. W tej sytuacji, na skrzyżowaniu:
14. Taki znak (te ukośne linie) namalowany na jezdni to:
15. Ten znak oznacza:
16. Na tym skrzyżowaniu:
17. W sytuacji, kiedy właśnie przed chwilą przejechał pociąg, rowerzysta:
18. Takie przewożenie dziecka na rowerze jest:
19. W tej sytuacji:
20. Na ścieżce rowerowej:
21. Widoczne na ilustracji dzieci:
22. Kiedy widzisz taki znak, znaczy, że dojeżdżasz do:
23. W tej sytuacji, rowerzysta który chce skręcić w prawo:
24. Na hulajnodze elektrycznej nie wolno:
25. Najlepszym sposobem szybkiego unieruchomienia złamanej nogi jest:

Średni wynik to 37%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz

WSTECZ