11

Czas na rozwiązanie testu to 30 minut.

Czas minął!


Test nr. 13

Jeśli nie chcesz odpowiadać na pytania testu po kolei, to:

kółko zielone - dobra odpowiedź;
kółko czerwone - zła odpowiedź;
czerwona obwódka - kolejne wolne pytanie;
szara obwódka - aktualne pytanie;
po odpowiedzi na wszystkie pytania, kliknij na kółko z numerem 25, żeby sprawdzić test.
P O W O D Z E N I A
1. Czy rowerzysta może przejeżdżać wzdłuż po przejściu dla pieszych?
2. Przechodzenie przez jezdnię jest zabronione:
3. Znak ten ostrzega:
4. Rowerzyście zabrania się:
5. Po minięciu którego znaku, trzeba ograniczyć prędkość do najwyżej 20 km/h?
6. Wyjeżdżając z boiska szkolnego na drogę, rowerzysta:
7. Opatrując ranę w której tkwi wbity przedmiot, należy go:
8. Na skrzyżowaniu oznakowanym tylko przy pomocy takiego znaku, pierwszeństwo przejazdu mają:
9. Na tym skrzyżowaniu:
10. Rowerzysta powinien poruszać się:
11. Na tym skrzyżowaniu:
12. Przejazd dla rowerzystów to:
13. Ten znak oznacza:
14. O tym, kto pierwszy pojedzie na skrzyżowaniu gdzie nie ma żadnych znaków pionowych, decyduje:
15. W przedstawionej sytuacji:
16. W tej sytuacji, rowerzysta:
17. Jadąc na hulajnodze elektrycznej:
18. Widoczna na zdjęciu rowerzystka:
19. Upewnienie się, czy nadjeżdża pociąg, obowiązuje podczas przejeżdżania:
20. Rowerzyście zabrania się wyprzedzania traktora jadącego po jezdni:
21. W tej sytuacji:
22. Jazda na wrotkach jest dozwolona:
23. Ten znak zakazu (przekreślona strzałka w prawo) nie dotyczy rowerzystów:
24. Rower nie musi być wyposażony w:
25. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu:

Średni wynik to 28%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz