385

Czas na rozwiązanie testu to 30 minut.

Czas minął!


Test nr. 13

Jeśli nie chcesz odpowiadać na pytania testu po kolei, to:

kółko zielone - dobra odpowiedź;
kółko czerwone - zła odpowiedź;
czerwona obwódka - kolejne wolne pytanie;
szara obwódka - aktualne pytanie;
po odpowiedzi na wszystkie pytania, kliknij na kółko z numerem 25, żeby sprawdzić test.
P O W O D Z E N I A
1. Wyjeżdżając z boiska szkolnego na drogę, rowerzysta:
2. W przedstawionej sytuacji:
3. Przejazd dla rowerzystów to:
4. W tej sytuacji:
5. Rowerzyście zabrania się wyprzedzania traktora jadącego po jezdni:
6. Znak ten ostrzega:
7. Na tak oznakowanym skrzyżowaniu, pierwszeństwo przejazdu mają:
8. Przechodzenie przez jezdnię jest zabronione:
9. Upewnienie się, czy nadjeżdża pociąg, obowiązuje podczas przejeżdżania:
10. Czy rowerzysta może przejeżdżać wzdłuż po przejściu dla pieszych?
11. W tej sytuacji, rowerzysta:
12. Na tym skrzyżowaniu:
13. Widoczna na zdjęciu rowerzystka:
14. Ten znak zakazu (przekreślona strzałka w prawo) nie dotyczy rowerzystów:
15. Na tym skrzyżowaniu:
16. O tym, kto pierwszy pojedzie na skrzyżowaniu gdzie nie ma żadnych znaków pionowych, decyduje:
17. Ten znak oznacza:
18. Po minięciu którego znaku, trzeba ograniczyć prędkość do najwyżej 20 km/h?
19. Rowerzyście zabrania się:
20. Jazda na wrotkach jest dozwolona:
21. Opatrując ranę w której tkwi wbity przedmiot, należy go:
22. Jadąc na hulajnodze elektrycznej:
23. Rowerzysta powinien poruszać się:
24. Rower nie musi być wyposażony w:
25. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu:

Średni wynik to 37%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz

WSTECZ