0

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Test ze znajomości znaków dla i o pieszych

1. Ten znak ostrzega przed:
2. Ten znak informuje, że wyznaczone na jezdni przejście dla pieszych znajduje się:
3. Taki znak oznacza:
4. Ten znak oznacza, że tutaj:
5. Taki znak:
6. Ten znak jest z grupy znaków:
7. Po minięciu tego znaku:
8. Ten znak:
9. Ten znak ostrzega:
10. Jeżeli napotkasz taki znak drogowy nakazu, to:

Średni wynik to 0%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz