9

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Test ze znajomości znaków dla i o pieszych

1. Po minięciu tego znaku:
2. Ten znak:
3. Taki znak:
4. Ten znak:
5. Ta żółta tabliczka oznacza, że:
6. Taki znak oznacza:
7. Ten znak oznacza:
8. Ten znak oznacza, że tutaj:
9. Taki znak:
10. Ten znak jest z grupy znaków:

Średni wynik to 34%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz