70

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Skrzyżowania ze znakami

1. W tej sytuacji:
2. Na tym skrzyżowaniu:
3. W tej sytuacji:
4. Na tym skrzyżowaniu:
5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
6. Na tym skrzyżowaniu, rowerzysta:
7. Na tym skrzyżowaniu:
8. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
9. Na tym skrzyżowaniu:
10. Na tym skrzyżowaniu, rowerzysta:

Średni wynik to 48%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz