0

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Skrzyżowania ze znakami

1. Na tym skrzyżowaniu:
2. Na tym skrzyżowaniu:
3. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
4. W tej sytuacji:
5. Na tym skrzyżowaniu, rowerzysta:
6. W tej sytuacji:
7. Na tym skrzyżowaniu:
8. Na tym skrzyżowaniu, rowerzysta:
9. Na tym skrzyżowaniu:
10. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

Średni wynik to 0%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz