5

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Skrzyżowania równorzędne

1. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie jako:
2. W przedstawionej sytuacji:
3. Skrzyżowanie równorzędne, to takie, gdzie:
4. Na tym skrzyżowaniu:
5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
6. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
7. Na tym skrzyżowaniu:
8. Na tym skrzyżowaniu równorzędnym:
9. Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych:
10. W tej sytuacji:

Średni wynik to 12%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz