123

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Skrzyżowania równorzędne

1. Na tym skrzyżowaniu:
2. Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych:
3. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
4. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
5. W przedstawionej sytuacji:
6. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie jako:
7. Na tym skrzyżowaniu:
8. W tej sytuacji:
9. Na tym skrzyżowaniu równorzędnym:
10. Skrzyżowanie równorzędne, to takie, gdzie:

Średni wynik to 33%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz