34

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Pojęcia podstawowe

1. Chodnik to część drogi przeznaczona głównie do ruchu:
2. Strefa zamieszkania to obszar:
3. Wyprzedzanie to przejeżdżanie obok pojazdu:
4. Pobocze to:
5. Droga ekspresowa, to droga jednojezdniowa lub dwujezdniowa:
6. Omijanie to:
7. Ruch kierowany to ruch otwierany i zamykany:
8. Skrzyżowanie to:
9. Za pieszego uważa się osobę:
10. Wymijanie polega na:

Średni wynik to 41%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz