0

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Pojęcia podstawowe

1. Omijanie to:
2. Wymijanie polega na:
3. Chodnik to część drogi przeznaczona głównie do ruchu:
4. Śluza dla rowerów to:
5. Za pieszego uważa się osobę:
6. Wyprzedzanie to przejeżdżanie obok pojazdu:
7. Strefa zamieszkania to obszar:
8. Droga ekspresowa, to droga jednojezdniowa lub dwujezdniowa:
9. Skrzyżowanie to:
10. Pobocze to:

Średni wynik to 0%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz