10

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Znaki ostrzegawcze 6

REKLAMY1. Ten znak ostrzega o miejscu:
2. Ten znak:
3. Ten znak ostrzega o:
4. Ten znak wskazuje:
5. Ten znak ostrzega przed:
6. Ten znak, ustawiony w odległości do 25 metrów od skrzyżowania:

7. Przedstawiony tutaj znak:

8. Ten znak oznacza, że:
9. Ten znak ostrzega przed:

10. Ten znak:

Średni wynik to 40%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz