9

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Znaki ostrzegawcze 5

REKLAMY1. Ten znak:

2. Ten znak ostrzega przed:
3. Taki znak oznacza, że:
4. Po minięciu tego znaku:
5. Po minięciu tego znaku, należy:
6. Ten znak ostrzega przed:
7. Po minięciu tego znaku:
8. Ten znak ostrzega o:
9. Widząc ten znak, kierujący wie, że dojeżdża do:
10. Ten znak to:

Średni wynik to 66%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz