12

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Znaki ostrzegawcze 3

REKLAMY1. Ten znak:
2. Ten znak ostrzega przed:

3. Ten znak to:

4. Ten znak ostrzega o:
5. Ten znak ostrzega przed:
6. Ten znak:
7. Po minięciu tego znaku, rowerzysta:
8. Widząc ten znak:
9. Po minięciu tego znaku:
10. Na tak oznakowanym zakręcie:

Średni wynik to 50%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz