17

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Znaki ostrzegawcze 2

REKLAMY1. Ten znak to:

2. Widząc ten znak:

3. Ten znak:
4. Ten znak:
5. Na tym skrzyżowaniu:
6. Ten znak ostrzega przed:
7. Ten znak to:
8. Ten znak oznacza, że:
9. Po minięciu tego znaku kierujący wie, że:
10. Znak ostrzega przed:

Średni wynik to 78%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz