15

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Znaki ostrzegawcze 1

REKLAMY1. Ten znak oznacza:
2. Ten znak:
3. Ten znak:
4. Ten znak ostrzega kierującego przed:
5. Kierujący, widząc ten znak, jest obowiązany do:
6. Widząc ten znak kierujący pojazdem wie, że dojeżdża do:
7. Ten znak to:
8. Ten znak:
9. Po minięciu tego znaku:
10. Po minięciu tego znaku, należy spodziewać się:

Średni wynik to 60%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz