964

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Znaki nakazu - tabliczki

1. Ten znak oznacza, że:
2. Ten znak oznacza:
3. Po minięciu tego znaku:
4. Ten znak oznacza, że:
5. Ten znak, to:
6. Ten znak oznacza, że:
7. Ten znak oznacza, że:
8. Ten znak oznacza, że:
9. Ten znak oznacza, że:
10. Ten znak oznacza, że:

Średni wynik to 55%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz