83

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Znaki nakazu - tabliczki

1. Ten znak oznacza, że:

2. Po minięciu tego znaku:
3. Widząc taki znak drogowy, rowerzysta:

4. Ten znak oznacza, że:

5. Ten znak oznacza, że:
6. Ten znak oznacza:
7. Ten znak oznacza, że:
8. Widząc ten znak, rowerzysta:

9. Ten znak oznacza, że:

10. Ten znak:

Średni wynik to 31%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz