37

Czas na rozwiązanie testu to 10 minut.

Czas minął!


Znaki informacyjne - tabliczki

1. Znak informuje, że po jego minięciu:
2. Kiedy miniesz ten znak:
3. Ten znak informuje o:
4. Po minięciu tego znaku:
5. Znak informuje o:
6. Ten znak oznacza, że:
7. Ten znak informuje, że:
8. Po minięciu tego znaku:
9. Na odcinku drogi za tym znakiem, kierujący:
10. Za tym znakiem:

Średni wynik to 36%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz