311

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Wybierz znaki z poprawnym opisem

Tylko 6 pytań wielokrotnego wyboru.
UWAGA!!!
Może być poprawna jedna, dwie lub nawet trzy odpowiedzi.
Powodzenia

1. Wybierz znaki z poprawnym opisem:
2. Wybierz znaki z poprawnym opisem:
3. Wybierz znak z poprawnym opisem:
4. Wybierz znaki z poprawnym opisem:
5. Wybierz znak z poprawnym opisem:
6. Wybierz znaki z poprawnym opisem:

Średni wynik to 51%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz