3666

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Wybierz znaki z poprawnym opisem

REKLAMY
Tylko 6 pytań wielokrotnego wyboru.
UWAGA!!!
Może być poprawna jedna, dwie lub nawet trzy odpowiedzi przy jednym pytaniu.
Powodzenia

1. Wybierz znak z poprawnym opisem:
2. Wybierz znak z poprawnym opisem:
3. Wybierz znaki z poprawnym opisem:
4. Wybierz znaki z poprawnym opisem:
5. Wybierz znak z poprawnym opisem:
6. Wybierz znak z poprawnym opisem:

Średni wynik to 61%

Kliknij gwiazdki, aby ocenić quiz